Föreläsning

Göteborgs historia i ord och bild
  • Porten mot väster - Göteborg grundas
  • Från kullager till automobil - fordonsindustriell historia
  • Lilla London - i britternas fotspår